Majáles Pardubice 2025
MENU

Vstupenky

Vstupenky na Majáles Pardubice 2025 jsou v předprodeji zatím pouze online na webu NFCtron Tickets. V předprodeji lze zakoupit pouze dvoudenní celofestivalové vstupenky. Jednodenní vstupenky na pátek nebo na sobotu budou v prodeji pouze na místě.

PRVNÍ VLNA VSTUPENEK
TEENS

Celofestivalová vstupenka pro jednu osobu od 7 do 14 let (včetně).
V doprovodu rodiče nebo rodičem pověřené osoby starší 18 let. 
Děti ve věku 0 - 6 let (včetně) neplatí žádné vstupné, tedy nepotřebují žádnou vstupenku.


399 Kč
+ poplatky 31 Kč
= 430 Kč (online)

STUDENT

Celofestivalová vstupenka pro jednu osobu od 15 do 26 let (včetně).
V době Majálesu musí být studentem učiliště, ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ nebo jazykovky. Ověřujeme v místě akce pomocí ISIC nebo jiného studijního dokladu.


699 Kč
+ poplatky 41 Kč
= 740 Kč (online)

DOSPĚLÝ

Celofestivalová vstupenka pro jednu osobu.
Nestudující od 15 let, studující od 27 let. U studujících ověřujeme v místě akce pomocí ISIC nebo jiného studijního dokladu.


799 Kč
+ poplatky 51 Kč
= 850 Kč (online)

ZTP a ZTP/P

Celofestivalová vstupenka pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Doprovod držitelů průkazu ZTP-P neplatí vstupné. 


399 Kč
+ poplatky 31 Kč
= 430 Kč (online)

VIP

Jednotná cena stejná pro všechny (TEENS, STUDENT, DOSPĚLÝ, ZTP a ZTP/P).
VIP vstupenka platí po oba dny a opravňuje ke vstupu do VIP zóny v těsné blízkosti pódií a do chill out VIP zóny, kde bude samostatný bar, samostatný stánek s občerstvením, samostatné WC.


1.999 Kč
+ poplatky 101 Kč
= 2.100 Kč (online)